HELSENORGE

Økonomistyring

Seksjon for økonomistyring skal arbeide for best mogleg ressursutnytting innanfor dei økonomiske rammene som er tilgjengeleg for føretaket. Dette inneber planlegging og budsjettering, løpande oppfølging og rapportering, analyser og utgreiingsarbeid. Det er om lag 30 controllarar og rådgjevarar knytt til seksjonen.

I nært samarbeid med leiarar i dei ulike klinikkane og avdelingane, skal controllarane følgje opp, analysere, støtte og utfordre verksemds-, økonomi-, ressurs- og aktivitetsstyringa. Slik skal seksjonen medverke i å leggje til rette for ein mest mogleg effektiv pasientflyt, ressursutnytting og ressursfordeling i føretaket.

Fann du det du leita etter?