HELSENORGE

Fagsenter administrative system

Me har eit sentralisert Servicesenter som leiarar og tilsatte i Helse Bergen kan kontakte for spørsmål og hjelp i dei administrative systema. I tillegg har me eit fagmiljø som har kompetanse på systemutvikling, systemansvar, testing, prosjektleiing og brukaropplæring.
Fagsenter administrative system arbeidar med løysingar og prosjekt knytta til fagområda økonomi, rekneskap, lønn, personal og organisasjon. Me legg stor vekt på utvikling og samarbeid, og har som mål å bidra til effektive prosessar og IKT-løysingar innanfor dei administrative fagområda i Helse Bergen.

Fann du det du leita etter?