Fagsenter administrative system

Me har eit sentralisert Servicesenter som leiarar og tilsatte i Helse Bergen kan kontakte for spørsmål og hjelp i dei administrative systema. I tillegg har me eit fagmiljø som har kompetanse på systemutvikling, systemansvar, testing, prosjektleiing og brukaropplæring.
Fagsenter administrative system arbeidar med løysingar og prosjekt knytta til fagområda økonomi, rekneskap, lønn, personal og organisasjon. Me legg stor vekt på utvikling og samarbeid, og har som mål å bidra til effektive prosessar og IKT-løysingar innanfor dei administrative fagområda i Helse Bergen.

Les meir om Fagsenter administrative system

Fagsenter administrative system

Våre hovudoppgåver:


 • Støtte og oppfylging til leiarar og tilsette innanfor dei administrative områda
 • Rådgjeving og opplæring i bruk av administrative systema
 • Utarbeidar informasjon til intranett både brukerveiledningar og e-læringskurs
 • Testing ved bruk av testverktøy, både ved innføring av nye løysingar og ved oppgraderingar av eksisterande system
 • Forvalting av organisasjon- og fullmaktsstruktur i føretaket
 • Systemutvikling
 • Prosjektdeltaking i lokale og regionale prosjekt
 • Systemansvar for fylgjande system:
  • Agresso lønn- og personalsystem
  • Agresso Web - Personalportalen, Reiseweb, Heiltidsmodul og Bierverv
  • Webcruiter rekrutteringsverktøy
  • GAT arbeidsplanlegging og ressursstyring
  • MinGat, ein sjølbetjenigsportal for ansatte. Tilsette får oversikt over arbeidstid, fråvær og lønn 
  • Orfu - organisasjon- og fullmaktstruktur
  • RESH - Nasjonalt Register over Einingar i Spesialisthelsetenesta
  • Altinn - Forvaltning av  tilgangsstyring på vegne av føretaket
  • Merida er eit ERP-system med fleire bruksområder som: Drift/teknisk kundesenter, Teknisk og medisinsk teknisk utstyr, Behandlingshjelpemidlar, Sterilsentral, Regnskap, Innkjøp, Vaskeri,  Kjøkken, Sentralforsyning
  • Internt utvikla system og løysingar , blant anna som Okra økonomirapporter, Orfu Organisasjon- og fullmaktstruktur, Fakturel – webløysning for fakturagrunnlag

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
1. og 2. etasje i Møllendalsbakken 9.
Telefon
55 97 47 40
Seksjonsleder Bente Kulild 95 99 63 47
E-post
Møllendalsbakken 9
Besøksadresse
Møllendalsbakken 9(Kart)

Praktisk informasjon

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
 3. Les nøye gjennom vilkåra.
 4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.
Fann du det du leita etter?