Økonomi- og finansavdelinga

Vi har ansvar for økonomistyring, lønn/fråvær, rekneskap og oppfølgjing av ei rekkje av dei administrative fagsystema i Helse Bergen.
Økonomi- og finansavdelinga består av tre seksjonar som saman skal bidra til at Helse Bergen gir alle brukarane våre eit godt helsetilbod innanfor dei økonomiske rammene vi har. Vi skal drifte viktige administrative funksjonar som sikrar at våre tilsette får rett lønn til rett tid og at det blir gjennomført gode innkjøpsprosessar som gir rett kvalitet til ein rett pris.

Kontaktinformasjon

Telefon
55 97 50 00
Økonomi- og finansdirektør Kristin Pundsnes 94 84 10 46
E-post
Besøksadresser og praktisk informasjon

Fagsenter administrative systemhttps://helse-bergen.no/avdelinger/okonomi-og-finansavdelinga/fagsenter-administrative-systemFagsenter administrative system
Lønns- og rekneskapsseksjonenhttps://helse-bergen.no/avdelinger/okonomi-og-finansavdelinga/lonns-og-rekneskapsseksjonenLønns- og rekneskapsseksjonen
Økonomistyringhttps://helse-bergen.no/avdelinger/okonomi-og-finansavdelinga/okonomistyringØkonomistyring

Fann du det du leita etter?