HELSENORGE

Spinaleininga

Spinaleininga (Spinalenheten) i Bergen er ein del av ved Nevrologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus. Forutan sengeposten med 12 senger, har vi fysioterapiavdeling med terapibasseng, ergoterapiavdeling og ei eiga fløy med kontor og møtelokale.

Fann du det du leita etter?