Nevroklinikken innfører brukerstyrt digital avstandsoppfølging

Brukerstyrt digital avstandsoppfølging av epilepsipasienter som er utviklet ved Vestre Viken HF innføres ved Nevroklinikken.

​Pasientgruppen har svært ulike behov, men helsetjenesten har til nå i liten grad en persontilpasset oppfølging av epilepsipasienter. Dagens system fanger i liten grad opp hvilke pasienter som har ukontrollert epilepsi og alle pasientene har mer eller mindre samme oppfølgingsintervall. Flere av pasientene må vente ut over anbefalt tid for kontroller. Dette innovasjonsprosjektet vil bidra til at pasientene får behandling og kontroller når dem trenger det.

Løsningen innebærer at pasientene skal rapportere digitalt via mobil/nettbrett tre ganger i året om epileptiske anfall, bivirkninger av medikamentbruk, psykiske helseplager, vansker i arbeidsliv/skole mm. Skjemaet blir lagret i CheckWare-portalen, i pasientjournalen (DIPS) og i EpiReg: forsknings og kvalitetsregister for Epilepsi i Helse Bergen.

Ut fra svarene til pasienten blir rapporten markert som grønn, gul eller rød. Den digitale portalen blir jevnlig kontrollert av epilepsisykepleier som setter opp pasientene til telefonkonsultasjon eller anna type konsultasjon med helsepersonell, ut fra hastegrad og problemstilling.