HELSENORGE

Logopedtenesta

Vi tek i mot henvisingar frå alle Helse Bergen sine avdelingar på Haukelandsområdet og Haraldsplass Diakonale Sykehus som har vaksne pasientar med språk- og kommunikasjonsvanskar, stemmevanskar og svelgevanskar som har oppstått etter sjukdom eller skade.
Fann du det du leita etter?