Klinisk nevrofysiologi KNF

KNF er ein eigen medisinsk spesialitet, og er ein del av Nevrologisk avdeling, Nevroklinikken. På denne seksjonen vert nervesystemet testa for å avdekka eller avkrefta skade eller sjukdom i hjerne, ryggmarg, perifere nervar og musklar.

Les meir om Klinisk nevrofysiologi KNF

Klinisk nevrofysiologi KNF

Undersøkinga kan gje svaret på lokalisasjon og alvorlegheitsgrad av ein skade eller sjukdom og gi verdifull informasjon som er av stor verdi for behandlinga. Klinisk nevrofysiologi er av den grunn ein viktig del av utgreiinga innan mange medisinske fagfelt.


 
I tillegg til utgreiing av ulike tilstandar vert det også gjort funksjonsundersøking av nervesystemet under operasjoner i og nær nervesystemet, også kalla for intraoperativ monitorering. Dette vert gjort ved ortopediske operasjoner i rygg / nakke og ved fleire nevrokirurgiske operasjoner. Denne metoden reduserer risiko for skade på nervesystemet under operasjonane.

 
KNF er ein av dei største seksjonane av sitt slag i Norge og her vert det utført ca. 7500 undersøkingar årleg.

 
Her arbeider 8 legar kor av fire er spesialistar i klinisk nevrofysiologi, tre leger i spesialisering, ni spesialsjukepleiarar, ein assistent og ingeniør.

 

Fagutvikling ved seksjonen

 

Fleire av legane ved seksjon for klinisk nevrofysiologi arbeider også med forsking og utvikling, der i blant standardisering av EEG rapportering (Holberg EEG) og hjerneavbilding (Bergen fMRI Group).

Bergen fMRI Group

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Gamle hovudbygg.

Logg inn for å endre time

Telefon
55 97 51 20
Telefaks 55 97 51 64
måndag - fredag 08.00-15.00
Gamle hovedbygg
Besøksadresse
Jonas Lies vei 71(Kart)
5053 Bergen
Telefon
55 97 50 00

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Praktisk informasjon

Besøk på sjukehuset i koronaperioden

Under smittesituasjonen med koronaviruset har vi avgrensa talet på besøkande til sjukehuset. 

 

Endre eller avbestillie time Ved KNF

Dersom du ynskjer å avbestilla eller endra ein time ved KNF kan du lesa meir om korleis du gjera dette her. Det finst to måtar å gjere det på. Enten kan du rinja mellom kl. 08.00-15.00 alle kvardagar eller kan du bruke internett. Ynskjer du å avbestilla time og det er mindre enn to arbeidsdagar til timen, må du kontakta oss på telefon.

Skal du på PSG og/eller MSLT undersøking?
Har du behov for å avbestilla time til Polysomnografi (PSG) og/eller Multippel søvnlatens test (MSLT), bør timen avbestillast 14 dagar i førevegen.


Dersom du ikkje møter fram til timen
Dersom du ikkje møter fram til timen utan å seia i frå innan 24 timer før konsultasjonen, vil du bli belasta med eit gebyr på kr 640,- fastsatt i statsbudsjett av Stortinget. Dette gjeld sjølv om du har frikort.

Via internett
No kan du sjekka timeavtalane dine og skriva meldingar til avdelinga du har time hjå på nettet. I tillegg til å sjå timen din, kan du senda ei elektronisk melding til sjukehuset om du har spørsmål om timen, ynskjer å endre time, eller vil avslutte behandlinga. Alle vil få svar i løpet av to arbeidsdagar.

Logg deg inn for å:

  • få oversikt over dine timeavtalar
  • senda ei melding til avdelinga du har time hjå (ikkje røntgen)
  • sjå status på tilvisinga (ikkje røntgen)

 
Innsyn for pårørande
Har du barn under 12 år, som bur på sama folkeregistrerte adresse som deg, kan du også få innsyn i timane deira. Du loggar deg inn på vanleg måte, og øvst oppe finn du ein nedtrekksmeny kor du kan velja namnet til barnet ditt. Klikk på namnet og du vil få opp timeavtalane.

Framleis brev i posten
Denne sida vil ikkje enno erstatte innkallingsbrevet som du får i posten, og vi oppmodar deg til å lese dette. Dersom du ikkje kan møta, ta kontakt med ein gong. Du må rekna med lengre ventetid om du flyttar timeavtalen din.

Via telefon
Du kan også rinja til oss for å endra eller avbestilla timen din. Vi har telefontid mellom 08.00-15.00 måndag til fredag, telefon: 55 97 51 20.

Treng du hjelp med å logga inn?

Hjelp og rettleiing

Elektronisk ID

Pasientopplysningar

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
  3. Les nøye gjennom vilkåra.
  4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.

Auditivt fremkalte responser (AER)https://helse-bergen.no/behandlinger/auditivt-fremkalte-responser-aerAuditivt fremkalte responser (AER)AAuditivt fremkalte responser (AER)Auditivt fremkalte responser (AER)Auditivt fremkalte responser (AER)Auditivt fremkalte responser (AER)
Cerebral Function Monitoring (CFM)https://helse-bergen.no/behandlinger/cerebral-function-monitoring-cfmCerebral Function Monitoring (CFM)CCerebral Function Monitoring (CFM)Cerebral Function Monitoring (CFM)Cerebral Function Monitoring (CFM)Cerebral Function Monitoring (CFM)
Elektroencephalografi (EEG)https://helse-bergen.no/behandlinger/elektroencephalografi-eegElektroencephalografi (EEG)EElektroencephalografi (EEG)Elektroencephalografi (EEG)Elektroencephalografi (EEG)Elektroencephalografi (EEG)
Elektromyografi (EMG)https://helse-bergen.no/behandlinger/elektromyografi-emgElektromyografi (EMG)EElektromyografi (EMG)Elektromyografi (EMG)Elektromyografi (EMG)Elektromyografi (EMG)
Langtidsmonitorering med EEG og video (LTM)https://helse-bergen.no/behandlinger/langtidsmonitorering-med-eeg-og-video-ltmLangtidsmonitorering med EEG og video (LTM)LLangtidsmonitorering med EEG og video (LTM)Langtidsmonitorering med EEG og video (LTM)Langtidsmonitorering med EEG og video (LTM)Langtidsmonitorering med EEG og video (LTM)
Multippel søvnlatens test (MSLT)https://helse-bergen.no/behandlinger/multippel-sovnlatens-test-msltMultippel søvnlatens test (MSLT)MMultippel søvnlatens test (MSLT)Multippel søvnlatens test (MSLT)Multippel søvnlatens test (MSLT)Multippel søvnlatens test (MSLT)
Nevrografi (NCV)https://helse-bergen.no/behandlinger/nevrografi-ncvNevrografi (NCV)NNevrografi (NCV)Nevrografi (NCV)Nevrografi (NCV)Nevrografi (NCV)
P300https://helse-bergen.no/behandlinger/p300P300PP300P300P300P300
Polysomnografi (PSG)https://helse-bergen.no/behandlinger/polysomnografi-psgPolysomnografi (PSG)PPolysomnografi (PSG)Polysomnografi (PSG)Polysomnografi (PSG)Polysomnografi (PSG)
Somatosensorisk fremkalte responser (SER)https://helse-bergen.no/behandlinger/somatosensorisk-fremkalte-responser-serSomatosensorisk fremkalte responser (SER)SSomatosensorisk fremkalte responser (SER)Somatosensorisk fremkalte responser (SER)Somatosensorisk fremkalte responser (SER)Somatosensorisk fremkalte responser (SER)
Søvn-EEGhttps://helse-bergen.no/behandlinger/sovn-eegSøvn-EEGSSøvn-EEGSøvn-EEGSøvn-EEGSøvn-EEG
Temperaturterskelmålinghttps://helse-bergen.no/behandlinger/temperaturterskelmalingTemperaturterskelmålingTTemperaturterskelmålingTemperaturterskelmålingTemperaturterskelmålingTemperaturterskelmåling
Vibrametrihttps://helse-bergen.no/behandlinger/vibrametriVibrametriVVibrametriVibrametriVibrametriVibrametri
Visuelt fremkalte responer (VER)https://helse-bergen.no/behandlinger/visuelt-fremkalte-responer-verVisuelt fremkalte responer (VER)VVisuelt fremkalte responer (VER)Visuelt fremkalte responer (VER)Visuelt fremkalte responer (VER)Visuelt fremkalte responer (VER)

Fann du det du leita etter?