HELSENORGE

Klinisk nevrofysiologi KNF

KNF er ein eigen medisinsk spesialitet, og er ein del av Nevrologisk avdeling, Nevroklinikken. På denne seksjonen vert nervesystemet testa for å avdekka eller avkrefta skade eller sjukdom i hjerne, ryggmarg, perifere nervar og musklar.

Fann du det du leita etter?