Nevroklinikken

Nevroklinikken består av Nevrologisk avdeling, Nevrokirurgisk avdeling og Logopedtenesta.

Les meir om Nevroklinikken

Nevroklinikken

Klinikken tar årleg imot nær 8000 pasientar for innlegging og om lag 18.000 pasientar for poliklinisk konsultasjon. Ved Nevrokirurgisk avdeling blir det utført omkring 1200 inngrep kvart år, av dei over 370 behandlingar i Strålekniv (gammakniv).

Forsking er ei av dei fire hovudoppgavene ved Nevroklinikken, og vi har eit av dei største forskingsmiljøa ved Haukeland universitetssjukehus. Nevroklinikken publiserer jamleg nye vitskapelege artiklar og har stadig fleire pågåande forskingsprosjekt.

Forskinga ved Nevroklinikken er i hovedsak konsentrert om nevroimmunologi, paraneoplasi, slag, Parkinsons sjukdom, hjernesvulstar og hjernecyster.

Leiinga i Nevroklinikken er lokalisert i Gamle hovedbygg saman med Nevrologisk avdeling, medan du finn Nevrokirurgisk avdeling i Sentralblokka i 7. etasje.

Logopedtenesta yter tenester til både Haukeland universitetssjukehus og Haraldsplass Diakonale Sykehus. Leiinga er lokalisert i Portnerboligen, medan logopedane utgår frå forskjellige stader rundt om på sjukehusa.

Avdelingane i Nevroklinikken har felles Nevropoliklinikk i Gamle hovedbygg.

Leiinga ved Nevroklinikken

Torhild Næss Vedeler, klinikkdirektør, Nevroklinikken 

Stab

Rådgivarar, Nevroklinikk stab

Trine Drange

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Nevrokirurgisk avdeling: Sentralblokka, 7. etasje
Nevrologisk avdeling: Gamle hovedbygg, 1. etasje
Nevropoliklinikken: Gamle hovedbygg, 2. etasje


Logg inn for å endre time
Telefon
Nevrokirurgisk avdeling 55 97 56 40
Nevrologisk avdeling 55 97 50 44 / 45
Nevropoliklinikk 55 97 51 21
måndag - fredag 08.00-15.30
Gamle hovedbygg
Besøksadresse
Jonas Lies vei 71(Kart)
5053 Bergen
Telefon
55 97 50 00

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Grunna Koronavirus får pasientar midlertidig dekka køyring med eigen bil

Grunna koronavirus-utbrotet blei det 12. mars innført ei midlertidig endring i rettane for pasientreiser som gjer at pasientar no får dekt reise med eigen bil med tilleggsutgifter. Dette gjeld for alle reiser over 10 kilometer kvar veg.
Dette er både for å forhindre smitte av koronavirus via offentleg og rekvirert transport, men også for å kunne stille tilrettelagt transport til rådvelde for dei brukarane som treng dette mest i tida framover.

Om reisa er under 10 kilometer kvar veg, må bruk av privat bil dokumenterast av behandlar som nødvendig av medisinske årsaker, som tidlegare. Det same gjeld behov for følgje på reisa.

Pasientar kan søke om å få dekt reiseutgiftene sine digitalt på helsenorge.no, eller ved å sende søknad på papir. Hugs å leggje ved kvitteringar.

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal. Dei gjer klar resepten din medan du ventar.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derforblant anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Besøk på sjukehuset i koronaperioden

Under smittesituasjonen med koronaviruset har vi avgrensa talet på besøkande til sjukehuset. 

 

Kreft- og forløpskoordinator ved Nevroklinikken

På avdelinga har vi ein forløpskoordinator/kreftkoordinator som du kan ta kontakt med om du er tilvist eller er under utgreiing for hjernekreft eller har fått påvist hjernekreft.
Ved spørsmål om utgreiinga di er du velkommen til å ta kontakt.

Forløpskoordinatoren vil rettleia deg gjennom utgreiinga og vera kontaktpersonen din på Haukeland universitetssjukehus. Du kan treffe forløpskoordinatoren din på dagtid.

Din forløpskoordinator
Om du har spørsmål om hjernekreft kan du ringe Nevrosjukepleiar / koordinator Annbjørg Hausken på telefon 55 97 56 38 eller 94 83 70 94. Du kan også sende en e-post til forlopskoordinatornevro@helse-bergen.no

Pasientinformasjon

Les meir om

Logopedtenesta

​​Vi tek i mot tilvisingar frå alle avdelingar på sjukehusa som har vaksne pasientar med språk- og kommunikasjonsvanskar, stemmevanskar og svelgevanskar som har oppstått etter sjukdom eller skade.
 
Logopedtenesta skal sjå til at pasientar skal får ei optimal oppfølging for vanskane sine, og logopedane tek del i det tverrfaglege teamarbeidet rundt aktuelle pasientar.
 
Vi skal også bidra til at pasientane får eit godt rehabiliteringstilbod etter utskriving ved å formidla behov og rettar til ansvarlege instansar i kommunane.

Servicetilbod i nærområdet til Haukeland

Daglegvarebutikkar i nærområdet:

Rema1000 Haukelandsveien
Omlag 10 min gange frå Sentralblokka
Måndag - fredag: kl. 07.00-22.00
Laurdag: kl. 08.00 - 20.00 

Kiwi Kronstad
Omlag 10 minutts gange frå Sentralblokka
Måndag - fredag: 06:30 - 23:00
Laurdag: kl. 09:00 - 23:0019

Bunnpris Møllendalsbakken
Omlag 15 minutts gange frå Sentralblokka. Søndagsåpen
Måndag - fredag: kl. 08.00 - 22.00
Laurdag: kl. 08.00 - 21.00
Søndag: kl.  10.00 - 22.00 

Tolk

​Utgreiinga vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
 3. Les nøye gjennom vilkåra.
 4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.

ALS - Amyotrofisk Lateral Sclerosehttps://helse-bergen.no/behandlinger/als-amyotrofisk-lateral-scleroseALS - Amyotrofisk Lateral ScleroseAALS muskelsvinnsykdomALS muskelsvinnsykdomALS muskelsvinnsykdomALS muskelsvinnsykdom
Artikulasjonsvansker - artikulasjonsevneundersøkelsehttps://helse-bergen.no/behandlinger/artikulasjonsvansker-artikulasjonsevneundersokelseArtikulasjonsvansker - artikulasjonsevneundersøkelseAArtikulasjonsvansker - artikulasjonsevneundersøkelseArtikulasjonsvansker - artikulasjonsevneundersøkelseArtikulasjonsvansker - artikulasjonsevneundersøkelseArtikulasjonsvansker - artikulasjonsevneundersøkelse
Artikulasjonsvansker (dysartri)https://helse-bergen.no/behandlinger/artikulasjonsvansker-dysartriArtikulasjonsvansker (dysartri)AArtikulasjonsvansker (dysartri)Artikulasjonsvansker (dysartri)Artikulasjonsvansker (dysartri)Artikulasjonsvansker (dysartri)
Auditivt fremkalte responser (AER)https://helse-bergen.no/behandlinger/auditivt-fremkalte-responser-aerAuditivt fremkalte responser (AER)AAuditivt fremkalte responser (AER)Auditivt fremkalte responser (AER)Auditivt fremkalte responser (AER)Auditivt fremkalte responser (AER)
Cerebral Function Monitoring (CFM)https://helse-bergen.no/behandlinger/cerebral-function-monitoring-cfmCerebral Function Monitoring (CFM)CCerebral Function Monitoring (CFM)Cerebral Function Monitoring (CFM)Cerebral Function Monitoring (CFM)Cerebral Function Monitoring (CFM)
Elektroencephalografi (EEG)https://helse-bergen.no/behandlinger/elektroencephalografi-eegElektroencephalografi (EEG)EElektroencephalografi (EEG)Elektroencephalografi (EEG)Elektroencephalografi (EEG)Elektroencephalografi (EEG)
Elektromyografi (EMG)https://helse-bergen.no/behandlinger/elektromyografi-emgElektromyografi (EMG)EElektromyografi (EMG)Elektromyografi (EMG)Elektromyografi (EMG)Elektromyografi (EMG)
Langtidsmonitorering med EEG og video (LTM)https://helse-bergen.no/behandlinger/langtidsmonitorering-med-eeg-og-video-ltmLangtidsmonitorering med EEG og video (LTM)LLangtidsmonitorering med EEG og video (LTM)Langtidsmonitorering med EEG og video (LTM)Langtidsmonitorering med EEG og video (LTM)Langtidsmonitorering med EEG og video (LTM)
Multippel sklerose (MS)https://helse-bergen.no/behandlinger/multippel-sklerose-msMultippel sklerose (MS)MMultippel sklerose (MS)Multippel sklerose (MS)Multippel sklerose (MS)Multippel sklerose (MS)
Multippel søvnlatens test (MSLT)https://helse-bergen.no/behandlinger/multippel-sovnlatens-test-msltMultippel søvnlatens test (MSLT)MMultippel søvnlatens test (MSLT)Multippel søvnlatens test (MSLT)Multippel søvnlatens test (MSLT)Multippel søvnlatens test (MSLT)
Nakkeprolapshttps://helse-bergen.no/behandlinger/nakkeprolapsNakkeprolapsNNakkeprolapsNakkeprolapsNakkeprolapsNakkeprolaps
Nevrografi (NCV)https://helse-bergen.no/behandlinger/nevrografi-ncvNevrografi (NCV)NNevrografi (NCV)Nevrografi (NCV)Nevrografi (NCV)Nevrografi (NCV)
P300https://helse-bergen.no/behandlinger/p300P300PP300P300P300P300
Parkinsons sykdomhttps://helse-bergen.no/behandlinger/parkinsons-sykdomParkinsons sykdomPParkinsonParkinsonParkinsonParkinson
Polysomnografi (PSG)https://helse-bergen.no/behandlinger/polysomnografi-psgPolysomnografi (PSG)PPolysomnografi (PSG)Polysomnografi (PSG)Polysomnografi (PSG)Polysomnografi (PSG)
Somatosensorisk fremkalte responser (SER)https://helse-bergen.no/behandlinger/somatosensorisk-fremkalte-responser-serSomatosensorisk fremkalte responser (SER)SSomatosensorisk fremkalte responser (SER)Somatosensorisk fremkalte responser (SER)Somatosensorisk fremkalte responser (SER)Somatosensorisk fremkalte responser (SER)
Spinal stenose (forsnevret ryggkanal)https://helse-bergen.no/behandlinger/spinal-stenose-forsnevret-ryggkanalSpinal stenose (forsnevret ryggkanal)SSpinal stenoseSpinal stenoseSpinal stenoseSpinal stenose
Spinalpunksjonhttps://helse-bergen.no/behandlinger/spinalpunksjonSpinalpunksjonSSpinalpunksjonSpinalpunksjonSpinalpunksjonSpinalpunksjon
Spise‐ og svelgeundersøkelse (dysfagiundersøkelse)https://helse-bergen.no/behandlinger/spise-og-svelgeundersokelse-dysfagiundersokelseSpise‐ og svelgeundersøkelse (dysfagiundersøkelse)SBorran- ja njiellaniskkadeapmi (dysfagiijaiskkadeapmi)Spise‐ og svelgeundersøkelse (dysfagiundersøkelse)Spise‐ og svelgeundersøkelse (dysfagiundersøkelse)Spise‐ og svelgeundersøkelse (dysfagiundersøkelse)
Spise- og svelgevansker (Dysfagi)https://helse-bergen.no/behandlinger/spise-og-svelgevansker-dysfagiSpise- og svelgevansker (Dysfagi)SSpise‐ og svelgevansker (Dysfagi)Spise‐ og svelgevansker (Dysfagi)Spise‐ og svelgevansker (Dysfagi)Spise‐ og svelgevansker (Dysfagi)
Stråleknivbehandling (gammakniv)https://helse-bergen.no/behandlinger/straleknivbehandling-gammaknivStråleknivbehandling (gammakniv)SStråleknivbehandling (gammakniv)Stråleknivbehandling (gammakniv)Stråleknivbehandling (gammakniv)Stråleknivbehandling (gammakniv)
Svulst på balansenerven (Vestibularisschwannom)https://helse-bergen.no/behandlinger/svulst-pa-balansenerven-vestibularisschwannomSvulst på balansenerven (Vestibularisschwannom)SSvulst på balansenerven (vestibularisschwannom)Svulst på balansenerven (vestibularisschwannom)Svulst på balansenerven (vestibularisschwannom)Svulst på balansenerven (vestibularisschwannom)
Søvn-EEGhttps://helse-bergen.no/behandlinger/sovn-eegSøvn-EEGSSøvn-EEGSøvn-EEGSøvn-EEGSøvn-EEG
Temperaturterskelmålinghttps://helse-bergen.no/behandlinger/temperaturterskelmalingTemperaturterskelmålingTTemperaturterskelmålingTemperaturterskelmålingTemperaturterskelmålingTemperaturterskelmåling
Vibrametrihttps://helse-bergen.no/behandlinger/vibrametriVibrametriVVibrametriVibrametriVibrametriVibrametri
Videokonsultasjon via helsenorge.nohttps://helse-bergen.no/behandlinger/videokonsultasjon-via-helsenorgenoVideokonsultasjon via helsenorge.noVVideokonsultasjon, helsenorge.noVideokonsultasjon, helsenorge.noVideokonsultasjon, helsenorge.noVideokonsultasjon, helsenorge.no
Videokonsultasjon via Skype for Businesshttps://helse-bergen.no/behandlinger/videokonsultasjon-via-skype-for-businessVideokonsultasjon via Skype for BusinessVVideokonsultasjonVideokonsultasjonVideokonsultasjonVideokonsultasjon
Visuelt fremkalte responer (VER)https://helse-bergen.no/behandlinger/visuelt-fremkalte-responer-verVisuelt fremkalte responer (VER)VVisuelt fremkalte responer (VER)Visuelt fremkalte responer (VER)Visuelt fremkalte responer (VER)Visuelt fremkalte responer (VER)

Arrangement

 • Epilepsikurs for ungdom

  Kurset er for ungdom med epilepsi og deira pårørande.

 • Hjerneslag

  Kurset er for hjerneslagramma og deira pårørande.

 • Hjernesvulst

  Dette kurset er for deg eller dere som opplever at kvardagen er endra på grunn av diagnosen hjernesvulst. Du kan vere ferdigbehandla, leve med hjernesvulst eller vere pårørande.

 • MS - Kurs for nydiagnostiserte og pårørande

  Kurs til dei som nettopp har fått diagnosen Multippel Sklerose ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, og deira pårørande.

 • MS – Oppdateringskurs

  Kurs for dere som har levd lenge med sin MS-sykdomme i 10 år eller meir. Kurset gjennomføres en gang i året.

 • PHARC

  Kurset er for pasientar med diagnosen PHARC og deira pårørande.

 • Svulst på balansenerven

  Kurset er for personar med følgeplagar av svulst på balansenerven og pårørande. Med økt kunnskap får du betre føresetnad for å leve med sjukdommen i kvardagen. Her møter du også andre i same situasjon.

Klinisk nevrofysiologi KNFhttps://helse-bergen.no/avdelinger/nevroklinikken/klinisk-nevrofysiologi-knfKlinisk nevrofysiologi KNF
Logopedtenestahttps://helse-bergen.no/avdelinger/nevroklinikken/logopedtenestaLogopedtenesta
Nevrokirurgisk avdelinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/nevroklinikken/nevrokirurgisk-avdelingNevrokirurgisk avdeling
Nevrologisk avdelinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/nevroklinikken/nevrologisk-avdelingNevrologisk avdeling

Fann du det du leita etter?