HELSENORGE

Akuttposten, Mottaksklinikken

Akuttposten tar imot pasientar som treng øyeblikkeleg hjelp etter inntak av rusmidlar eller som har abstinens med behov for medisinsk overvaking. Posten er ei av fem einingar ved Mottaksklinikken ved Haukeland universitetssjukehus, og har 10 enkeltrom. Vi held til i 2. etasje i Bergen helsehus, i same bygg som Legevakten.

Fann du det du leita etter?