HELSENORGE

Sosionomtenester

Seksjon for sosionomtenester gir tilbod til pasientar og pårørande ved somatiske avdelingar på Haukeland universitetssjukehus. Sosionomen kjenner godt til ulike tilbod og tenester til pasientar og pårørande.

Fann du det du leita etter?