HELSENORGE

Nyresjukdommar

Seksjon for nyresjukdommar har ein døgnpost, Medisinsk post 1 Nord, og dageining i Medisinsk post 2 - Dialysen. Seksjonen har ein omfattande poliklinikk og tilknytta dageining. Poliklinikken har særleg ansvar for utgreiing og oppfølgjing av pasientar med kronisk nyresjukdom, herunder nyretransplanterte og nyredonorar.

Fann du det du leita etter?