HELSENORGE

Seksjon for klinisk ernæring

God ernæring er ein føresetnad for god helse, og kosthaldet har mykje å seie i førebygging og behandling av ei rekkje sjukdommar. Seksjon for klinisk ernæring har særleg fokus på førebygging og behandling av sjukdomsrelatert underernæring, som del av den overordna ernæringsstrategien til Helse Bergen.

Kliniske ernæringsfysiologar gir kostrettleiing og ernæringsbehandling ved fleire sjukdomar som del av eller som einaste behandling. Seksjon for klinisk ernæring er ei intern teneste som tek imot tilvisingar frå kliniske avdelingar og poliklinikkar ved sjukehuset.

Fann du det du leita etter?