HELSENORGE

Medisinsk poliklinikk og dageining

Medisinsk poliklinikk og dageining er ein felles poliklinikk for fleire pasientgrupper tilhøyrande ein av våre fagseksjonar. Vi undersøkar, utgreiar og behandlar pasientar med blant anna nyresjukdom, hormonsjukdommar, diabetes, mage-tarmsjukdommar og blodsjukdommar. 

Fann du det du leita etter?