Sosionomavdelinga

Avdelinga gir tilbod til pasientar og pårørande ved somatiske avdelingar på Haukeland universitetssjukehus.

Sosionomen kjenner godt til dei ulike tilboda og arbeider for å ivareta pasientar og pårørande sine behov og interesser. Sosionomtenesta er gratis.

Les meir om Sosionomavdelinga

Sosionomavdelinga

Sjukdom og skader kan føre med seg praktiske og personlege utfordringar som det kan vera vanskeleg å handtera. Situasjonen du står i kan utløyse rettar i forhold til hjelpeapparatet.

Last ned brosjyra Treng du eit hjelpetilbod? (PDF)

Sosionomen kan gi støtte, rettleiing, råd og informasjon, formidle kontakt med andre instansar og bistå med søknadar.

Du kan få tilbod om samtale for å snakke om din situasjon dersom du er pasient eller pårørande ved sengepost, dagavdeling eller poliklinikk. Sosionomen har teieplikt på lik line med anna helsepersonell på sjukehuset.

Fagutvikling, konsultasjon, rettleiing og undervising er integrerte deler av tenesta.

Ansvarsområde

Sosionomavdelinga er organisert i fleire arbeidslag som til saman gir sosionomtenestar til heile sjukehuset. 
Avdelingssjef: Synneve Myklebust 55 97 38 08


Arbeidslag 1

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering

Sentralbord: 55 91 84 00
Torill Mjelde: 55 91 84 53 (fri fredag)
Synnøve Skarheim: 55 91 84 51 
 
ME-poliklinikk tysdag og onsdag
Inghild Follestad: 55 91 84 52/00
 

Arbeidslag 2

Kvinneklinikken
Augeavdelinga
Klinikk for overvekt
Anna Solli Paulsen: 55 97 42 57


Medisinsk avdeling post 5 nord
Ortopedisk rehabiliteringsavdeling
Moyfrid Felecian-Midttun: 55 97 38 10
 
Hjarteavdelinga (unnntatt MIO)
Lungeavdelinga
Medisinsk avdeling post 1 nord og post 2
Medisinsk avdeling poliklinikk og dagpost
Øre-nese-hals avdeling voksenpost, poliklinikk og dagpost
Kirurgisk avdeling
Sven Andrè Haug: 55 97 38 09

Barne- og ungdomsklinikken
Barnekirurgen
G. Elin Johnsen: 55 97 51 95 
 
Avdeling for kreftbehandling
Brannskadeavsnittet
Ortopedisk klinikk
Koordinator for barneansvarlige i somatikken/Helse Bergen
Lene Merethe Hellesen: 55 97 38 05

Hjerteovervåkningen (MIO)
Mottaksklinikken
Medisinsk avdeling, avd. 1 vest, 5 vest, 6 og 8
Hudavdelinga
Kristine Faye: 55 97 38 03


Arbeidslag 3

Nevrologisk avdeling post 2 og 4
Nevrokirurgisk avdeling
Irene Bolstad: 55 97 60 55
 
Epilepsiteamet, epilepsi- og tumorpasientar i Nevroklinikken og kreftavdelinga
Solbjørg Husevåg: 55 97 50 23
 
Post 1 Muskelklinikk
Revmatologisk avdeling
Palliativt team
Kari Aasen: 55 97 38 01
 
Nevrologisk avdeling post 1 og 3, og poliklinikk
Inghild Follestad: 55 97 50 21

Kontakt

Oppmøtestad

Sosionomavdelinga har kontor i 3. etasje i Armauer Hansens hus, i Gamle hovudbygg, på Kvinneklinikken, Marie Joys' hus og på Nordås. Pasientsamtalar finn stad på avdelinga der pasienten er innlagt, eller i Sentralblokka, 2. etasje etter avtale.

Telefon
55973808
måndag - fredag Kl. 08.00-15.30
Telefaks 55 97 60 83
E-post
Besøksadresser og praktisk informasjon
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.