Nasjonal kompetanse­tjeneste for tropiske infeksjons­sykdommer

Nasjonal kompetansetjeneste for tropiske infeksjonssykdommer har ekspertise på tropemedisin; diagnostikk, monitorering, behandling og forebygging av tropiske infeksjonssykdommer. Vi driver ikke med behandling av pasienter, men med formidling, undervisning, forskning og fagutvikling og vi rådgir helsepersonell.

Kontakt

Oppmøtestad
4. et., Laboratoriebygget, Haukeland universitetssjukehus
Telefon
55 97 50 00