NKH nettverksmøter

Presentasjoner fra gjennomførte nettverksmøter og informasjon om kommende nettverksmøter. 

Nettverksmøter 2020

AVLYST : Nettverksmøte 5. mai

Vi må diverre avlyse NKH Nettverksmøtet 5. mai 2020, etter nasjonale anbefalingar og retningslinjer for reiser/kurs i Helse Bergen i forhold til Covid-19.
Helse- og omsorgstenesta er spesielt sårbar for smitteutbrudd som kan ramme utsatte pasientgrupper. Vi ynskjer å redusere risikoen for at vi som helsepersonell ikkje skal utsette kvarandre for smitte, med dei beredskapsmessige og driftsmessige konsekvenseane dette kan føre til for våre sjukehus/helseføretak.

Vi beklager dette og håpar vi kan arrangere NKH Nettverksmøte over 2 dagar 21. og 22. oktober 2020 på Gardermoen/Oslo.
Dette får nærmare beskjed om dette via epost og informasjon på vår nettside.
Vi har divere ikkje anledning til å tilbakeføre deltakeravgifta, men dei av dere som ynskjer å delta til hausten slepp då å betale denne deltakeravgifta på nytt. Håpar på forståelse for dette!


Avlyst: 5. mai 2020 - Vårmøte i Oslo, 1 dag: Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen

Foreløpig program:

 • LTMV register nytt
 • Regionale ressursgrupper og NKH
 • Spesialtilpasning av trakeostomikanyler i Sverige, (NRC Danderyd)
 • KOLS og LTMV - nasjonale retningslinjer
 • Pediatrisk LTMV, erfaringer fra England
 • Prevalens av hostemaskin hos barn i Norge
 • Spinraza – hva skjer? Oppdatering fra nasjonale gruppe
 • LTMV monitorering – PhD foredrag
 • LTMV livskvalitet – PhD foredrag
 • «Meningen med livet» - Einar Duenger Bøhn, professor i filosofi Universitetet i Agder

21.  oktober 2020 – Haustmøte i Oslo, 1 dag: Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen

 • Program kommer

Tidligere nettverksmøter


Nettverksmøte 30. oktober - 1. november 2019

NKH Nettverksmøte blir i Bergen (Grand Hotel Terminus) over 2 dagar frå den 30/10 – 1/11 2019.

Program for nettverksmøtet

Nettverksmøte 10. april 2019

Presentasjoner:

Etiske utfordringer ved respirasjonsstøtte Praktisk om valg av modus og ventilasjonsstrategi Fem år gammel jente med PHOX Kaustikk voksen Spinraza - Nasjonalt fagråd LMTV - registeret
Fann du det du leita etter?