Om registeret

Hovedhensikten med kolsregisteret er å forbedre og dokumentere kvaliteten på de tjenestene som blir gitt til pasienter med kols i akutt forverring som er innlagt på sykehus.

Hender. Foto.
 

​Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) forekommer hos ca. 8 % av den voksne befolkningen, og sykdommen øker kraftig ved høyere alder.

Formålet med KOLS-register:

Å forbedre og dokumentere kvaliteten på de tjenestene som blir gitt til pasienter med kols i akutt forverring som er innlagt på sykehus.

Målene er:

  • Kartlegge sykdoms- og behandlingsforløpet og sammenlikne helseeffekt og ressursinnsats ved alternative opplegg
  • Epidemiologisk overvåking og registering av tidstrender i forekomst av alvorlig kols
  • Kvalitetskontroll av medisinske og samfunnsøkonomiske forhold ved kols
  • Forskning knyttet til kols
  • Gi pasientdata som er kvalitetssikret, dokumenterte, standardiserte og tilgjengelige

Målgruppe / inklusjonskriterier

Alle pasienter med kols med akutt infeksjon i nedre luftveier og / eller pasienter med KOLS med akutt uspesifisert forverring som hoved- eller bidiagnose kan inkluderes i kolsregisteret. (ICD10- kode J44.0 og J44.1)

Bakgrunn og historie

Kolsregisteret ble startet som et lokalt papirregister ved Haukeland universitetssjukehus i 2004. Registeret fikk nasjonal status i 2006 gjennom godkjenning fra Helse- og omsorgsdepartementet. Grunnet lav dekningsgrad nasjonalt er kolsregisteret avviklet som register med nasjonal status fra 2019, og videreføres som et regionalt register i Helse Vest.

Årsrapporter

Årsrapport 2018 (pdf) Årsrapport 2017 (pdf) Årsrapport 2016 (pdf) Årsrapport 2015 (pdf) Årsrapport 2014 (pdf) Årsrapport 2013 (pdf) Årsrapport 2012 (pdf)

 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.