HELSENORGE

40 prosent flere innleggelser for kols-forverring

Antallet sykehusinnleggelser for kols-forverring har økt fra 5929 til 8136 de siste fem årene, ifølge tall fra Norsk pasientregister.

For dårlig logistikk

Forsker og overlege Gunnar R. Husebø ved lungeavdelingen på Haukeland universitetssjukehus mener helsepersonell ikke har stor nok oppmerksomhet på denne pasientgruppen.

– Kols-forverringer som krever sykehusinnleggelse, er en mye mer alvorlig tilstand enn mange leger og annet helsepersonell er klar over. Disse pasientene bør få oppfølging hos lungelege og lungesykepleiere. I dag er logistikken for dårlig. Kolspasientene blir ofte plassert ved andre avdelinger, til tross for at det handler om alvorlige tilstander, sier Husebø.

Les hele saken