HELSENORGE

Kolsregisteret

Kolsregisteret er et medisinsk kvalitetsregister for pasienter som er innlagt på sykehus med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Registeret skal sikre dokumentasjon av behandlingskvaliteten for KOLS-pasienter og danne grunnlag for forskning om denne pasientgruppen.

Fant du det du lette etter?
Organisasjonsnummer: NO 999 999 999