Kolsregisteret

Kolsregisteret er et medisinsk kvalitetsregister for pasienter som er innlagt på sykehus med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Registeret skal sikre dokumentasjon av behandlingskvaliteten for KOLS-pasienter og danne grunnlag for forskning om denne pasientgruppen.

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Den enkleste måten å kontakte oss er å sende en epost. Telefonnummeret er til Lungeavdelingen i Helse Bergen som vil sette deg i kontakt med oss.
Telefon
55 97 32 45
E-post
 • Om registeret

  Hovedhensikten med kolsregisteret er å forbedre og dokumentere kvaliteten på de tjenestene som blir gitt til pasienter med kols i akutt forverring som er innlagt på sykehus.

 • For pasienter

  Alle pasienter med diagnosen kols er aktuelle for kolsregisteret.

 • Hva er kols?

  Kols er en sykdom som kjennetegnes ved luftstrømsobstruksjon som ikke lar seg fullt reversere og normalisere. Kols kan forebygges og behandles.

 • Aktuelle saker

  Her finner du utvalgte nyhetsartikler om kols, behandling og forskning fra tidsskrift og andre medier.

Aktuelt

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.