Kolsregisteret

Kolsregisteret er et medisinsk kvalitetsregister for pasienter som er innlagt på sykehus med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Registeret skal sikre dokumentasjon av behandlingskvaliteten for KOLS-pasienter og danne grunnlag for forskning om denne pasientgruppen.

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Den enkleste måten å kontakte oss er å sende en epost. Telefonnummeret er til Lungeavdelingen i Helse Bergen som vil sette deg i kontakt med oss.
Telefon
55 97 32 45
E-post
Fann du det du leita etter?