Lungeavdelinga

Avdelinga er blant dei største lungemedisinske einingane i landet og er leiande innan pasientbehandling, utdanning og forsking i lungemedisin. Vi har som mål å gje god behandling og omsorg som byggjer på nyaste forsking innan lungesjukdommar, pusteproblem eller respirasjonssvikt grunna sjukdom i andre organ.

Pasient og sjukepleiar. Foto
 
Les meir om Lungeavdelinga

Lungeavdelinga

Vi tilbyr diagnostikk, behandling, rehabilitering og førebygging av sjukdommar i respirasjonsorgana. Avdelinga er eit ressurssenter for lungemedisin i Helseregion Vest og har eit høgt internasjonalt nivå. 

Lungeavdelinga har lokalsjukehus- og region-sjukehusfunksjon som gjeld for Bergen og områda rundt, med unntak av bydelane og kommunane nord for Bergen. Pasientar med lungekreft, cystisk fibrose, tuberkulose og heimerespiratorbehandling sokner alle til Lungeavdelinga.

Gjennom undervising og forsking er vi med og førebyggjer lungesjukdom og betrar helsetilbodet for lungesjuke. 

Leiargruppe

Sverre Lehmann 
Avdelingsdirektør

Gunnar Husebø  
Konst. seksjonsoverlege obstruktive lungesjukdommar / respirasjonssvikt / søvnrelaterte sjukdommar


Øystein Fløtten
Seksjonsoverlege lungekreft / infeksjon / intervensjon


Solveig M. Dale
Seksjonsleiar post 1 og post 3


Thomas Berge
Seksjonsleiar Poliklinikk og Dagbehandling


Tomas Eagan
Seksjonsleiar Forsking


Ove Fondenes
Leiar / overlege, Nasjonalt kompetansesenter for heimerespiratorbehandling


Kirsten Nøttingnes
Seksjonsleiar for merkantil


Controller
Anne-Mette Tang

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Poliklinikk - Underetasjen i Sentralblokka
Senter for søvnmedisin - Gamle hovedbygg 2. etg. 
Sengepostar - 5. etasje, Sentralblokka
 

Telefon
Poliklinikk - 55 97 40 80
Senter for søvnmedisin - 55 97 40 70
Andre henvendelser - 55 97 32 45
Lunge post 1 - 55 97 35 70 | Lunge post 3 - 55 97 35 30
Forløpskoordinator: Bodil Irene D. Timberlid & Siv Ingunn R. Veland - 55 97 40 72
måndag - fredag 08.00-15.30
Faks 55 97 51 49
E-post
Sentralblokka
Besøksadresse
Haukelandsveien 22(Kart)
5021 Bergen

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Grunna Koronavirus får pasientar midlertidig dekka køyring med eigen bil

Grunna koronavirus-utbrotet blei det 12. mars innført ei midlertidig endring i rettane for pasientreiser som gjer at pasientar no får dekt reise med eigen bil med tilleggsutgifter. Dette gjeld for alle reiser over 10 kilometer kvar veg.
Dette er både for å forhindre smitte av koronavirus via offentleg og rekvirert transport, men også for å kunne stille tilrettelagt transport til rådvelde for dei brukarane som treng dette mest i tida framover.

Om reisa er under 10 kilometer kvar veg, må bruk av privat bil dokumenterast av behandlar som nødvendig av medisinske årsaker, som tidlegare. Det same gjeld behov for følgje på reisa.

Pasientar kan søke om å få dekt reiseutgiftene sine digitalt på helsenorge.no, eller ved å sende søknad på papir. Hugs å leggje ved kvitteringar.

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Pasientreiser

Reiseutgifter
Som regel gjennomfører du reisa di på eiga hand og søker om å få dekt reiseutgiftene i etterkant.
Les meir om å få dekt ei pasientreise

Planlegging
I utgangspunktet vel du sjølv kva transportmiddel du reiser med til behandling.
Les meir om planlegging av pasientreisa di

Rettar/Rettane dine
Hovedregelen er at pasientreiser bli dekt med ein standardsats per kilometer. Ved behov kan også nødvendige tilleggsutgifter bli dekt.
Les meir om rettane dine ved pasientreiser

Tilrettelagt transport
Helseekspressen
Avdeling for pasientreiser i Helse Bergen 

Taxi

​I Sentralblokka på Haukeland finn du ein taxihaldeplass der det som regel står ledige bilar. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal. Dei gjer klar resepten din medan du ventar.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derforblant anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Besøk på sjukehuset i koronaperioden

Under smittesituasjonen med koronaviruset har vi avgrensa talet på besøkande til sjukehuset. 

 

Resepsjon

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka, har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

Leitar du etter ei avdeling?
Sjå avdelingsoversikta


Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

Servicetilbod i nærområdet til Haukeland

Daglegvarebutikkar i nærområdet:

Rema1000 Haukelandsveien
Omlag 10 min gange frå Sentralblokka
Måndag - fredag: kl. 07.00-22.00
Laurdag: kl. 08.00 - 20.00 

Kiwi Kronstad
Omlag 10 minutts gange frå Sentralblokka
Måndag - fredag: 06:30 - 23:00
Laurdag: kl. 09:00 - 23:0019

Bunnpris Møllendalsbakken
Omlag 15 minutts gange frå Sentralblokka. Søndagsåpen
Måndag - fredag: kl. 08.00 - 22.00
Laurdag: kl. 08.00 - 21.00
Søndag: kl.  10.00 - 22.00 

Stillerom

I 3. etasje i Sentralblokka på Haukeland ligger det to stillerom. På dei to stilleromma kan du vere for deg sjølv med tankane og bønene dine. Romma​ er alltid ope, og er opne for alle. ​

Les meir om stilleromma

Tolk

​Utgreiinga vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
 3. Les nøye gjennom vilkåra.
 4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.

Visittid

Den vanlege visittida på sjukehuset er mellom kl. 17.00 og 20.00.
På dei aller fleste avdelingane kan pasientar ta imot besøk også utanom visittida. Viss pasienten deler rom med nokon, er det av omsyn til den/dei andre fint om de går ut av rommet, for eksempel til ei av daglegstovene.
Om pasienten ikkje er frisk nok til å forlate rommet, vil vi gjerne at de avtaler besøk utanom vanleg visittid med personalet på avdelinga.
Det er hyggeleg med blomar, men på grunn av liten plass, allergiar, nyopererte pasientar og liknande er det ønskeleg at dette vert begrensa. Det kan jo vere vel så kjekt å få ein blom etter at ein har komme heim.

Behandling av langvarige søvnproblemer uten medisinerhttps://helse-bergen.no/behandlinger/behandling-av-langvarige-sovnproblemer-uten-medisinerBehandling av langvarige søvnproblemer uten medisinerBSøvnproblemer langvarige - behandling uten medisinerSøvnproblemer langvarige - behandling uten medisinerSøvnproblemer langvarige - behandling uten medisinerSøvnproblemer langvarige - behandling uten medisiner
Døgnrytmeforstyrrelserhttps://helse-bergen.no/behandlinger/dognrytmelidelserDøgnrytmeforstyrrelserDDøgnrytmeforstyrrelserDøgnrytmeforstyrrelserDøgnrytmeforstyrrelserDøgnrytmeforstyrrelser
Forsinket søvnfasesyndromhttps://helse-bergen.no/behandlinger/forsinket-sovnfaselidelseForsinket søvnfasesyndromFForsinket søvnfasesyndromForsinket søvnfasesyndromForsinket søvnfasesyndromForsinket søvnfasesyndrom
Gangtest ved kronisk obstruktiv lungesykdom (kols)https://helse-bergen.no/behandlinger/gangtest-ved-kronisk-obstruktiv-lungesykdom-kolsGangtest ved kronisk obstruktiv lungesykdom (kols)GGangtestGangtestGangtestGangtest
Gå i søvnehttps://helse-bergen.no/behandlinger/ga-i-sovne-sovngjengeriGå i søvneGGå i søvneGå i søvneGå i søvneGå i søvne
Hypersomnierhttps://helse-bergen.no/behandlinger/hypersomnierHypersomnierHHypersomnierHypersomnierHypersomnierHypersomnier
Insomnihttps://helse-bergen.no/behandlinger/insomniInsomniISøvnsykdommer, InsomniSøvnsykdommer, InsomniSøvnsykdommer, InsomniSøvnsykdommer, Insomni
Jet laghttps://helse-bergen.no/behandlinger/jet-lagJet lagJJetlagJetlagJetlagJetlag
Kolshttps://helse-bergen.no/behandlinger/kolsKolsKKolsKolsKolsKols
Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV)https://helse-bergen.no/behandlinger/langtids-mekanisk-ventilasjon-ltmvLangtids mekanisk ventilasjon (LTMV)LLangtids mekanisk ventilasjon (LTMV)Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV)Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV)Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV)
Lysbehandling av søvnsykdommerhttps://helse-bergen.no/behandlinger/lysbehandling-av-sovnsykdommerLysbehandling av søvnsykdommerLLysbehandling av søvnsykdommerLysbehandling av søvnsykdommerLysbehandling av søvnsykdommerLysbehandling av søvnsykdommer
Medikamentell behandling av søvnproblemer/insomnihttps://helse-bergen.no/behandlinger/medikamentell-behandling-av-sovnproblemerinsomniMedikamentell behandling av søvnproblemer/insomniMSøvnsykdommer, medikamentell behandlingSøvnsykdommer, medikamentell behandlingSøvnsykdommer, medikamentell behandlingSøvnsykdommer, medikamentell behandling
Melatoninbehandling av søvnproblemerhttps://helse-bergen.no/behandlinger/melatoninbehandling-av-sovnproblemerMelatoninbehandling av søvnproblemerMSøvnproblemer, MelatoninbehandlingSøvnproblemer, MelatoninbehandlingSøvnproblemer, MelatoninbehandlingSøvnproblemer, Melatoninbehandling
Narkolepsihttps://helse-bergen.no/behandlinger/narkolepsiNarkolepsiNNarkolepsiNarkolepsiNarkolepsiNarkolepsi
Nattlige skrekkanfall (pavor nocturnus)https://helse-bergen.no/behandlinger/nattlige-skrekkanfall-pavor-nocturnusNattlige skrekkanfall (pavor nocturnus)NNattlige skrekkanfallNattlige skrekkanfallNattlige skrekkanfallNattlige skrekkanfall
Parasomnierhttps://helse-bergen.no/behandlinger/parasomnierParasomnierPParasomnierParasomnierParasomnierParasomnier
Periodiske beinbevegelser under søvn (PLMS)https://helse-bergen.no/behandlinger/periodiske-beinbevegelser-under-sovn-plmsPeriodiske beinbevegelser under søvn (PLMS)PPeriodiske beinbevegelser under søvn (PLMS)Periodiske beinbevegelser under søvn (PLMS)Periodiske beinbevegelser under søvn (PLMS)Periodiske beinbevegelser under søvn (PLMS)
Restless legshttps://helse-bergen.no/behandlinger/restless-legs-syndromRestless legsRRestless legsRestless legsRestless legsRestless legs
Snorking og søvnapnéhttps://helse-bergen.no/behandlinger/snorking-og-sovnapnSnorking og søvnapnéSSnorking og søvnapnéSnorking og søvnapnéSnorking og søvnapnéSnorking og søvnapné
Søvnforstyrrelserhttps://helse-bergen.no/behandlinger/sovnlidelserSøvnforstyrrelserSSøvnlidelserSøvnlidelserSøvnlidelserSøvnlidelser
Videokonsultasjon via helsenorge.nohttps://helse-bergen.no/behandlinger/videokonsultasjon-via-helsenorgenoVideokonsultasjon via helsenorge.noVVideokonsultasjon, helsenorge.noVideokonsultasjon, helsenorge.noVideokonsultasjon, helsenorge.noVideokonsultasjon, helsenorge.no
Videokonsultasjon via Skype for Businesshttps://helse-bergen.no/behandlinger/videokonsultasjon-via-skype-for-businessVideokonsultasjon via Skype for BusinessVVideokonsultasjonVideokonsultasjonVideokonsultasjonVideokonsultasjon

Arrangement

 • Måndag 12.10.
  Lungekurs

  Kurset er nå fullt. Kurs for sykepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere og annet helsepersonell som arbeider med pasienter med lungesykdommer.

 • Lungekreft

  Kurset er for personar med lungekreft og deira pårørande. Her vil du få auka kunnskap som styrker tryggleik til meistring av kvardagen.

Kolsregisterethttps://helse-bergen.no/avdelinger/lungeavdelinga/kolsregisteretKolsregisteret
Lungeavdelinga post 1https://helse-bergen.no/avdelinger/lungeavdelinga/lunge-post-1Lungeavdelinga post 1
Lungeavdelinga post 3https://helse-bergen.no/avdelinger/lungeavdelinga/lunge-post-3Lungeavdelinga post 3
Lungepoliklinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/lungeavdelinga/lungepoliklinikkLungepoliklinikk
Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling - NKHhttps://helse-bergen.no/avdelinger/lungeavdelinga/nasjonal-kompetansetjeneste-for-hjemmerespiratorbehandlingNasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling - NKH
Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno)https://helse-bergen.no/avdelinger/lungeavdelinga/nasjonal-kompetansetjeneste-for-sovnsykdommerNasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno)
Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon LTMVhttps://helse-bergen.no/avdelinger/lungeavdelinga/nasjonalt-register-for-langtids-mekanisk-ventilasjonNasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon LTMV
Senter for søvnmedisinhttps://helse-bergen.no/avdelinger/lungeavdelinga/senter-for-sovnmedisinSenter for søvnmedisin

Fann du det du leita etter?