HELSENORGE
Foto av et ulykkessted med flere nødetater og personer til stede

Norsk Koordineringssenter for Blodberedskap (NoKBlod)

Tidleg blodoverføring er alltid å anbefale i behandling av pasientar med livstruande blødning. Norsk koordineringssenter for blodberedskap (NokBlod) arbeider for å betre blodberedskapen i Noreg. NoKBlod er lokalisert til Helse Bergen. 

Målsettinga med ei​t nasjonalt koordineringssenter for blodberedskap​:

  • ​​Sikre Noreg adekvat tilgang på blod og blodproduktar ved krise og krig.
  • Etablere ei​t felles system som varetar Forsvarets totale behov for blodprodukta​r.​
  • Bet​re beredskap ved større sivile katastrofar og/eller terrorangrep, og bet​​re blodberedskap ved geografisk isolerte verksemder.

Medarbeidarar

Torunn Oveland Apelseth,
Leiar,  Norsk koordineringssenter for blodberedskap (Nokblod)
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin,
Haukeland universitetssjukehus
Tlf: 55972492 / 94842045
E-post: torunn.oveland.apelseth@helse-bergen.no​​

Geir Strandenes
Overlege, Norsk koordineringssenter for blodberedskap (Nokblod), 
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin,
Haukeland universitetssjukehus
E-post: geir.strandenes@helse-bergen.no

Hanne Braathen
Spesialbioingeniør, Norsk koordineringssenter for blodberedskap (Nokblod), 
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin,
Haukeland universitetssjukehus
E-post: hanne.braathen@helse-bergen.no

Svein Sondre Valvik Lindgaard
Spesialbioingeniør, Norsk koordineringssenter for blodberedskap (Nokblod),
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin,
Haukeland universitetssjukehus
E-post: svein.sondre.valvik.lindgaard@helse-bergen.no

Regionale representantar


Representant frå Helse Vest
Haakon Skogrand Eliassen
Forsvaret 

Representant frå Helse Sør-Øst
Farshid Ezligini
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, 
Oslo universitetssykehus 
E-post: farshid.ezligini@helse-bergen.no

Representant frå Helse Midt-Norge
Lene Haugnæss
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin,
Universitetssykehuset i Trondheim, St. Olavs hospital
E-post: lene.haugness@helse-bergen.no

Representant frå Helse Nord
Mirjana Grujic Arsenovic
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin,
Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø
Epost: mirjana.grujic.arsenovic@helse-bergen.no

Representanter frå forsvaret
Christian Medby
Forsvarets sanitet

Haakon Hasselgren Eilertsen
Forsvarets logistikkorganisasjon

Jørn Einar Rasmussen
Hæren​

Kontaktinformasjon:

Leiar Norsk koordineringssenter for blodberedskap:

Torunn Oveland Apelseth,

Seksjonsoverlege, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Haukeland universitetssjukehus
Tlf: 55972492 / 94842045
E-post: torunn.oveland.apelseth@helse-bergen.no   

Fann du det du leita etter?