HELSENORGE

Staphylococcus aureus frå blodkultur

​​Grafisk fremstilling av historisk resistensdata for S. aureus frå blodkultur.

Resistensdata for S. aureus for 2022. Isolat frå blodkultur
Antibiotikum n Følsom Økt eksponering Resistent
Penicillin 170 27,1% 0,0% 72,9%
Cefoxitin (MRSA) 170 98,8% 0,0% 1,2%
Erytromycin 160 93,1% 0,0% 6,9%
Klindamycin 160 94,4% 0,0% 5,6%
Publisert 05.12.22
Fann du det du leita etter?