HELSENORGE

Resistens - blodkultur

Årleg oversikt over lokale resistensforhold for dei vanlegaste mikrobane frå blodkultur. Trykk på kvart diagram for meir informasjon og historisk oversikt for einskilde mikrobar. Statistikken oppdaterast kvar månad.

​​Lokal oversiktAgensoversikt blodkulturResistens i urinResistens i sår

 

 

 

 

 

 

Pip-tazo = piperacillin-tazobactam

Fann du det du leita etter?