Lokal oversikt over kva agens som er funnen i blodkultur siste 5 år

Resistensforhold for dei vanlegaste mikrobane finnast her

Agensoversikt_tabell_2016.PNG

Historisk oversikt for dei vanlegaste mikrobane i blodkultur

Agensfordeling_historikk 2016.PNG

Fordeling 2016

 Agensfordeling 2016.PNG

Fordeling 2016, der vanleg hudflora er ekskludert

 

Agensfordeling_eksl hud 2016.PNG

Oversikta er presentert på same måte som i NORM-rapporten for samanlikning. Mikrobar som er rekna som hudflora er mellom anna: koagulase negative stafylokokkar, Micrococcus spp, Corynebacterium spp, Bacillus spp, Propionibacterium spp, med fleire. Det er dermed likevel ikkje sagt at disse mikrobane ikkje kan være årsak til systemisk infeksjon. Sjå elles i NORM-rapporten for utfyllande informasjon om utval og tolking.


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.