Klebsiella pneumoniae frå blodkultur

Resistensdata for K. pneumoniae for siste 12 månader. Isolat frå blodkultur
Antibiotikum n Sensitiv Intermediær Resistent
Pip-tazo 88 85,2% 9,1% 5,7%
Cefotaxim 88 94,3% 0,0% 5,7%
Ceftazidim 88 93,2% 1,1% 5,7%
ESBL-Carba 88 100,0% 0,0% 0,0%
Gentamicin 88 95,5% 1,1% 3,4%
Ciprofloxacin 88 86,4% 2,3% 11,4%
Publisert 26.08.18
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.