HELSENORGE

Klebsiella pneumoniae frå blodkultur

​​Grafisk fremstilling av historisk resistensdata for K. pneumoniae frå blodkultur

Resistensdata for K. pneumoniae for 2022. Isolat frå blodkultur
Antibiotikum n Følsom Økt eksponering Resistent
Pip-tazo 79 83,5% 0,0% 16,5%
Cefotaxim 79 88,6% 0,0% 11,4%
Ceftazidim 79 87,3% 1,3% 11,4%
ESBL-Carba 79 96,2% 0,0% 3,8%
Gentamicin 79 93,7% 0,0% 6,3%
Ciprofloxacin 79 79,7% 1,3% 19,0%
Publisert 05.12.22
Fann du det du leita etter?