HELSENORGE

Escherichia coli frå blodkultur

Graf og tabell med resistensdata:

Resistensdata for E. coli for 2022. Isolat frå blodkultur
Antibiotikum n Følsom Økt eksponering Resistent
Ampicillin 322 64,3% 0,0% 35,7%
Pip-tazo 322 93,2% 0,0% 6,8%
Cefotaxim 322 92,2% 0,6% 7,1%
Ceftazidim 322 92,2% 1,9% 5,9%
ESBL-Carba 322 100,0% 0,0% 0,0%
Gentamicin 321 94,1% 0,0% 5,9%
Ciprofloxacin 321 86,0% 4,0% 10,0%
Publisert 05.12.22

Grafisk fremstilling av historisk resistensdata for E.coli frå blodkultur.

Fann du det du leita etter?