Akkreditering

Mikrobiologisk avdeling er akkreditert av Norsk Akkreditering.

​​​​​​​​​Avdelinga blei akkreditert 25. august 2015 etter NS-EN ISO 15189: Medisinske la​boratorier. Krav til kvalitet og kompetanse av Norsk Akkreditering med registreringsnummer TEST 290. Akkreditering innebærer at avdelinga sine produkt og tenester må oppfylle definerte krav til kvalitet og det må være eit system for å overvake og dokumentere at krava blir tilfredsstilte. 

Standarden er spesielt tilpassa medisinske laboratorium og omfattar heile prøveprosessen frå rekvirering, prøvetaking, prøvehandtering, analysering til svarrapportering, rådgiving og tolking.  Det blir også sett spesifikke krav til intern kvalitetskontroll og deltaking i ekstern kvalitetsvurdering.​ 

Omfanget av akkrediteringa finner du her.

Norsk akkreditering_131x204.jpg

Ved å trykke på biletet, får du sjå akkrediteringsbeviset vårt (pdf)​. 

Mikrobiologisk avdeling

Fann du det du leita etter?