Seksjonar

 • Seksjon for forsking og utvikling

  FoU-seksjonen har som oppgåve å utvikla laboratoriediagnostikk for arvelege sjukdomar og relaterte tilstandar.

 • Seksjon for klinisk genetikk

  Ved medisinsk genetisk poliklinikk mottar me pasientar og familiemedlemmar til genetisk utreiing og rettleiing ved mistanke om genetisk sjukdom.

 • Seksjon for laboratoriediagnostikk

  Seksjon for laboratoriediagnostikk utfører cytogenetiske- og molekylærgenetiske analysar på pre- og postnatale prøvar for å påvisa genetiske avvik som kan vera årsak til sjukdom. I tillegg utfører laboratoriet diagnostikk av akutte leukemiar.

 • Kompetansesenter for arvelig kreft

  Kompetansesenteret skal bidra til at familiar med arveleg kreft får eit godt og kvalitetssikra helsetilbod i regionen. Regionen omfattar fylka Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane.


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.