Akutt laboratorieutreiing

Anafylaksi er ein klinisk diagnose, og blodprøvetaking må ikkje forhindre eller forsinke akutt behandling. Blodprøver kan midlertidig gje viktig informasjon, sjølv om dei ikkje blir analysert før i ettertid. Hensikta er å bidra til å kartleggje utløysande årsak og mekanisme bak reaksjonen, slik at man lettare kan førebyggje nye hendingar.

 

​I blodprøve tatt i forbindelse med anafylaktisk reaksjon («akuttprøve»), optimalt etter 1-4 timer, analyseras s-tryptase og s-total IgE. I tillegg ber vi om at det vert rekvirert IgE-antistoff mot mistenkte utløysande allergen, jamfør opplysningar i sjukehistoria.

Resultat av prøve tatt i forbindelse med reaksjon, må samanliknas med en prøve tatt i rolig fase («basisverdi»), dels for å vurdera grad av tryptasestigning, dels for å ekskludere mastocytose. Denne oppfølgingsprøven skal tas 12-24 timer etter symptomstart. Dersom serumprøve av pasienten tatt før reaksjon er tilgjengeleg, kan denne brukas som basisverdi.
Det kan i tillegg være aktuelt å ta andre blodprøver ut i frå ei klinisk vurdering

Rekvisisjonsskjema

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.