Føtal RhD-typing i veke 24

Føtal RHD-typing i svangerskapsveke 24 innførast 1.september 2016 som rutineprøve i svangerskapsomsorga.

RhD-negative gravide skal etter ny rutine ta prøve til føtal RHD-typing i svangerskapsveke 24. Dersom resultat av analysen viser at barnet er RhD-positivt får mor tilbod om anti-D immunglobulin profylakse i svangerskapsveke 28.

Sjå meir om analysen på analyseoversikten.no og i dokumenta under. Informasjonsskriv og brev er sendt til rekvirentar som sender svangerskapsanalysar til Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin.

Kontaktperson

Ansvarleg avdeling: Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin
Kontaktperson: Overlege Kristin Gjerde Hagen
Telefon: 55 97 24 65
Epost: kristin.gjerde.hagen@helse-bergen.no

Dokumenter

Midlertidig ordning for RhD-profylakse til RhD-negative i veke 28 (pdf)

Informasjonsskriv om føtal RhD-typing til rekvirentar (pdf)Brosjyre - RhD-negative gravide føtal RhD-typing veke 24 (pdf)Rekvisisjonsskjema (pdf)
Fann du det du leita etter?