HELSENORGE

Ris og ros

Vi som arbeider i Kreftavdelinga ønskjer å tilby deg som pasient eller pårørande ei avdeling med fagleg kompetanse, tryggleik og omsorg.

Vi set stor pris på tilbakemeldinga di, enten det dreier seg om ros, ris eller tips til forbetring. Tilbakemelding frå deg som brukar vil vere svært nyttig for oss i arbeid med forbetringar. Kanskje kan tipsa dine bidra til å gjere opphaldet i avdelinga lettare for andre pasientar og pårørande?
Har du synspunkt på internettsidene til avdelinga er det av stor interesse for oss.

For tilbakemeldingar kan du nytte Lytteposten.


E-post: lytteposten@helse-bergen.no

Ønskjer du å vere anonym? ​
Då må du nemne dette spesielt i e-post/telefonsamtalen din til Lytteposten.

Lytteposten vil då fjerne namn/epostadresse/telefonnummer før meldinga vert videresendt til Kreftavdelinga.

Fann du det du leita etter?