Treningsprogram

Å få ein kreftdiagnose og gjennomgå behandling kan vera ei stor påkjenning på fysisk, psykisk og sosial helse. Fysisk aktivitet er generelt viktig for god helse, og kan også vere nyttig for deg som har fått ein kreftdiagnose.

 

Det er lett å bli inaktiv av naturlege og nødvendige årsakar. Pusterommet treningssenter som er en del av KOR, kan hjelpa deg med å vere i fysisk aktivitet under og etter behandling.

Treningsbilde med navn på øvingar

Her finn du bilde av start og sluttposisjon på dei ulike øvingane i treningsprogrammet

​​​Knebøy:
Utfall:
Ståande roing:
Ståanda roing brei variant:
Biceps:
Brystpress:
Sidehev:
Triceps:
Bekkenløft:
Situps:
Planken:
 


Treningsprogram i PDF


Kvifor vere fysisk aktiv under behandling?

Forskning visar at fysisk aktivitet er positivt for kreftpasienter både under og etter behandling. Pasienter som er fysisk aktive under behandling ser ut til å tåla behandlingen betre og får færre biverknader, samt at fysisk aktivitet kan gi auka kreftoverleving.


Trening kan truleg bidra med å forebygge seinskader ved behandling. Fatigue (trøtthet/utmatting) er den vanligaste seinskaden uavhengig av kreftdiagnose. Gjennom forskning er det konkludert med at fysisk aktivitet er det mest effektive verktøyet ein har i dag for å forebygga og redusera symptom på fatigue.

I følge forskning er det auka risiko for å utvikla hjarte- og karsjukdomar etter endt behandling. Kondisjonstrening har god effekt på hjarte- og karsystemet, og vil trulig vere av betydning i denne samanheng. Fysisk aktivitet kan betre immunforsvaret, appetittregulering og søvnkvalitet. Det kan redusera milde til moderate depresjonar, angst og nedstemtheit, og auka sjansen for sjølvhjelp.


Kvifor vere fysisk aktiv etter behandling?

Fysisk aktivitet kan redusere risiko for tilbakefall av kreftsjuksom. Det kan bidra til auka sjølvbilde, bedra livskvalitet og forlenga levetid. Effektane av fysisk aktivitet er ferskvare, så det er nødvendig å halde ved like formen etter opptrening.


Her finn du eit treningsprogram du kan trene på eigenhand heime. Husk å konsulter med din ansvarlege lege før du startar på programmet. Programmet er eit styrketreningsprogram som tar sikte på å trena dei største muskelgruppene i kroppen. Du bør varma godt opp før du startar med programmet, f.eks. 15 minutter rask gange.
​Hugs å konsulter med din ansvarlege lege før du startar på eit treningsprogram.​​

 

 

 

Fann du det du leita etter?