HELSENORGE

Opplæring

Kreftsenter for opplæring og rehabilitering har ulike kurs og opplæringstilbod for pasientar og pårørande.

Kursholder foreleser med presentasjon på lerret i lokale med flere kursdeltakere i klasseromsetting. Foto

Ernæringskurs

Dagskurs i ernæring er eit kurs der sunn mat står i fokus.
​På kurset fortel klinisk ernæringsfysiolog om generelle anbefalingar og gir informasjon vedrørande ernæring og kreft.

Helse- og treningsrådgjevar/ernæringsrådgjevar underviser om korleis rett kosthald kan auke effekten av fysisk aktivitet og kor mykje energi ein eigentleg treng.

Etter lunsj lagar deltakarane mat saman med ein kokk, der det blir fokusert på enkel, sunn og smakfull mat.

Kurset er for dei som tar del i rehabiliteringstilbodet. 

Foredrag

Ein onsdag kvar månad blir det halde pasient- og pårørandeopplæring i ulike tema.

​​​​​Vi tar opp tema som; kreftrelatert fatigue (utmatting, trøyttleik), stress- og stresshandtering, strålebehandling, fysisk aktivitet og nevropati.

Opplæringa består av teoriundervising, spørsmål og svar. Spørsmål frå deg, medpasientar eller pårørande er viktig og gir god læring for alle partar. Lurer du på noko, kan du vere sikker på at andre gjer det same.

Tilbodet gjeld for vaksne pasientar og pårørande, er ope for alle og krev inga påmelding.

Kurs: Førebuing til strålebehandling

Førebuingskurs til strålebehandling er for dei som skal ha kurativ strålebehandling for prostatakreft og deira pårørande.

​​​På kurset lærer ein meir om korleis strålebehandling går føre seg, kva strålebehandling er, biverknader, kvifor fysisk aktivitet et nyttig og om kreft og seksualitet.  

Det vert halde kurs kvar månad.
Torsdagar kl. 12.00 - 16.15 – fredagar kl. 09.00-13.45.

Invitasjonsbrev blir sendt til dei det gjeld.

Kursdatoar 2022: 

For tida vært kurset halde digitalt, og avdelinga kontaktar dei dette kurset er aktuelt for. 


 

Sminkekurs: Look Good Feel Better

I samarbeid med organisasjonen Look Good Feel Better Norge arrangerer vi sminkekurs for kvinner som er under cellegiftbehandling.
​​Fem gonger i året blir det halde eit to timars sminkekurs. Konsulentane som held kurset leiar deltakarane gjennom korleis pleie huda og korleis legge enkel kvardagssminke. Det er plass til 12 deltakarar per kurs, og alle deltakarane sminkar seg sjølv under rettleiing av konsulentane.

Organisasjonen tilbyr også eit nettbasert sminkekurs. Ta kontakt med oss på Kreftsenter for opplæring og rehabilitering dersom du ynskjer meir informasjon om desse kursa.

Organisasjonene Look Good Feel Better Norge har laga instruksjonsfilmen "Få et smil på leppene" for å gi ein innføring i hudpleie og sminke for kvinner under kreftbehandling. Filmen tek for seg korleis hudpleie og enkel sminke kan leggast steg for steg.

Instruksjonsfilm: Få et smil på leppene


 

Meistringskurs

Å meistra kvardagen kan vere krevande både under og etter kreftbehandling. Kurset er for pasientar som deltar i rehabiliteringstilbodet ved Kreftsenter for opplæring og rehabilitering, og går over fire måndagar kl. 12.30 - 15.30.

På kurset vil vi se nærare på korleis ein kan møte og handtere ulike former for utfordringar og stress ein har i kvardagen. Dette er avgjerande for vår fysiske, psykiske og mentale helse. Psykologisk forsking har vist at kognisjon (tenking) speler ei stor rolle for korleis stressande og truande situasjonar opplevast og påverkar oss.

Kurset tar for seg kva meistring er og kva det betyr for den enkelte i forhold til det å vere i ein situasjon der sjukdom og endring pregar kvardagen. Det fokuserast på utfordringar eller endringar i sjølve behandlingssituasjonen, tida rett etter og eventuelt tankar rundt tida som kjem.

Tema som blir tatt opp er meistring og meistringsverktøy, oppmerksomhetstrening, stress, avspenning og fysisk aktivitet.

Det er lagt opp til erfaringsutveksling, refleksjon relatert til eigen situasjon og enkle praktiske oppgåver. Deltakarane vel sjølv kor mykje ein vil dele med andre. Gruppa består av inntil 12 personar.

For påmelding og informasjon om kursdatoar kontakt KOR på tlf 55 97 74 77.

Fann du det du leita etter?