Opplæring

Kreftsenter for opplæring og rehabilitering har ulike kurs og opplæringstilbod for pasientar og pårørande.

kurs. foto.

Ernæringskurs

Dagskurs i ernæring er eit kurs der sunn mat står i fokus.
​På kurset fortel klinisk ernæringsfysiolog om generelle anbefalingar og informasjon vedrørande ernæring og kreft.

Helse- og treningsrådgjevar/ernæringsrådgjevar underviser om korleis rett kosthald kan auke effekten av fysisk aktivitet og kor mykje energi ein eigentleg treng.

Etter lunsj lagar deltakarane mat saman med ein kokk, der det blir fokusert på enkel, sunn og smakfull mat.

Kurset er for dei som tar del i rehabiliteringstilbodet. 

Foredrag

Ein onsdag kvar månad blir det halde pasient- og pårørandeopplæring i ulike tema.

​​​​​Vi tar opp tema som; kreftrelatert fatigue (utmatting, trøyttleik), stress- og stresshandtering, strålebehandling, fysisk aktivityet og nevropati.

Opplæringa består av teoriundervising, spørsmål og svar. Spørsmål frå deg, medpasientar eller pårørande er viktig og gir god læring for alle partar. Lurer du på noko, kan du vere sikker på at andre gjer det same.

Tilbodet gjeld for vaksne pasientar og pårørande, er ope for alle og krev inga påmelding.

Kurs: Førebuing til strålebehandling

Førebuingskurs til strålebehandling er for dei som skal ha kurativ strålebehandling for prostatakreft og deira pårørande.

​​​På kurset lærer ein meir om korleis strålebehandling går føre seg, kva strålebehandling er, biverknader, kvifor fysisk aktivitet et nyttig og om kreft og seksualitet.  

Det vert halde kurs kvar månad.
Torsdagar kl. 12.00 - 16.15 – fredagar kl. 09.00-13.45.

Invitasjonsbrev blir sendt til dei det gjeld.

Kursdatoar våren 2020

16. og 17. januar

13. og 14. februar

12. og 13. mars AVLYST

16. og 17. april AVLYST

7. og 8. mai AVLYST

11. og 12. juni

Sminkekurs: Look Good Feel Better

I samarbeid med organisasjonen Look Good Feel Better Norge arrangerer vi sminkekurs for kvinner som er under cellegiftbehandling.
​​Fem gonger i året blir det halde eit to timars sminkekurs. Konsulentane som held kurset leiar deltakarane gjennom korleis pleie huda og korleis legge enkel kvardagssminke.

Det er plass til 12 deltakarar per kurs, og alle deltakarane sminkar seg sjølv under rettleiing av konsulenten.

Kurset krev inga tilvising frå lege. Ta kontakt for påmelding og dato for neste kurs. 

Grunna koronaviruspandemien er det uvisst kortid neste sminkekurs vært halde. Organisasjonene Look Good Feel Better Norge har tidlegare laga instruksjonsfilmen "Få et smil på leppene" for å gi ein innføring i hudpleie og sminke for kvinner under kreftbehandling. Filmen tek for seg korleis hudpleie og enkel sminke kan leggast steg for steg. Vi på KOR ser fram i mot å kunna tilby det vanlege kurset når det åpnar opp for det og i mellomtida kan denne filmen nyttast.

Instruksjonsfilm: Få et smil på leppene.

Meistringskurs

Å meistra kvardagen kan vere krevande både under og etter kreftbehandling. Kurset er for pasientar som deltar i rehabiliteringstilbodet ved Kreftsenter for opplæring og rehabilitering, og går over fire måndagar kl. 12.30 - 15.30.

På kurset vil vi se nærare på korleis ein kan møte og handtere ulike former for utfordringar og stress ein har i kvardagen. Dette er avgjerande for vår fysiske, psykiske og mentale helse. Psykologisk forsking har vist at kognisjon (tenking) speler ei stor rolle for korleis stressande og truande situasjonar opplevast og påverkar oss.

Kurset tar for seg kva meistring er og kva det betyr for den enkelte i forhold til det å vere i ein situasjon der sjukdom og endring pregar kvardagen. Det fokuserast på utfordringar eller endringar i sjølve behandlingssituasjonen, tida rett etter og eventuelt tankar rundt tida som kjem.

Tema som blir tatt opp er meistring og meistringsverktøy, oppmerksomhetstrening, stress, avspenning og fysisk aktivitet.

Det er lagt opp til erfaringsutveksling, diskusjonar relatert til eigen situasjon og enkle praktiske oppgåver. Deltakarane vel sjølv kor mykje ein vil dele med andre. Gruppa består av inntil 12 personar.

For påmelding og informasjon om kursdatoar kontakt KOR på tlf 55 97 74 77.

Fann du det du leita etter?