HELSENORGE

Kreft medisinsk fysikk

Ved Seksjon for medisinsk fysikk (SMF) arbeider vi dagleg med å halde det tekniske apparatet rundt Kreftavdelinga sitt stråleterapitilbod i gang. Dette har å gjere med individuell doseplanlegging, teknisk service og vedlikehold av strålegivande apparat, samt oppgåver og forsking som er knytt til fagfeltet medisinsk fysikk.

Fann du det du leita etter?