Kreft legetenesta

Avdelinga er ei spesialavdeling innan ikkje-kirurgisk kreftbehandling, men har eit tett samarbeid med andre avdelingar som utgreier og behandlar kreftpasientar, ikkje minst dei opererande avdelingane.

Les meir om Kreft legetenesta

Kreft legetenesta

Spesielt pasientar med større svulstar eller risiko for lymfe- eller blodbore spreiing treng fleirdisiplinær diagnostisering og behandling for å oppnå eit best muleg resultat. 

Derfor er legetenestene blitt meir og meir spesialiserte og overlegane har fått delegert ansvar for og er ekspertar innan ulike kreftformer. Dei deltar i nasjonale og internasjonale fora for å stadig oppdatere sin kunnskap og dermed kunne gi behandling i tråd med dei beste internasjonalt gjeldande retningslinjer. 

Forskinga ved avdelinga bidrar også til at pasientar kan ha tilbod om deltaking i studium i framkant av kunnskapsbølgja.
Pasientar med ulike kreftformer behandlast fortrinnsvis ved gitte sengepostar, og overlegane med ansvaret for kreftformene er knytt til sine sengepostar.  
Assistentlegane har teneste ved dei ulike sengepostar og seksjonar og roterer mellom seksjonane med 4-6 månaders mellomrom.

Spesialistkompetanse
Kreftlegar er dei einaste legar som har spesialutdanning i bruken av røntgen/ fotonstråling eller radioaktive isotopar som målretta kreftbehandling. I tillegg har dei inngåande kjennskap til kreftsjukdommens biologiske oppførsel og til kartlegging av sjukdomsutbreiing med tanke på å velje best muleg behandling for den enkelte pasient. 

Dei har også utdanning i bruk av ulike kreftmedisinar (cytostatika, hormon, immunmodulerande stoff, monoklonale antistoff) og er vant til å takle alvorlege komplikasjonar, som infeksjonar, hos pasientar med nedsett immunforsvar.

Kreftlegane arbeider i team med kreftsjukepleiarar, stråleterapeutar, medisinske fysikarar, medisinsk kontorfaglig tilsette og helsepersonell ved andre avdelingar for å gi optimal behandling til den enkelte pasienten.

Personalet
Avdelinga har 16 overlegar i heildagsfunksjon og to i bistilling med hovudstilling (professorat) ved Universitetet i Bergen.  Det er 16 legar i spesialiseringsstillingar (assistentlegestillingar) i kreftbehandling (onkologi). 

Kontaktinformasjon

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Praktisk informasjon

Besøk på sjukehuset i koronaperioden

Under smittesituasjonen med koronaviruset har vi avgrensa talet på besøkande til sjukehuset. 

 

Sjølvbetent innsjekk og betaling

Frå 27. mai 2020 har Kreftavdelingen ny løysing for korleis du som pasient registrerer deg og betalar. Du registrerer at du er komen til sjukehuset enten via tekstmeldinga du får frå oss eller på ein av sjølvbeteningsautomatene. Om du skal ta blodprøve må du registrere deg på ein av automatene i underetasjen eller i 1. etasje ved blodprøvelaboratoriet. Du kan framleis få hjelp i resepsjonen om du ønskjer det.


Skal du betale etter timen vil du få ei tekstmelding med betalingsinformasjon. Du kan velje å betale med Vipps eller få tilsendt faktura, gebyrfritt/utan ekstra kostnader for deg. Du kan òg betale med kort på sjølvbeteningsautomaten eller i resepsjonen.

Les meir om innsjekk og betaling.

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
  3. Les nøye gjennom vilkåra.
  4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.
Fann du det du leita etter?