HELSENORGE

Kreft legetenesta

Avdelinga er ei spesialavdeling innan ikkje-kirurgisk kreftbehandling, men har eit tett samarbeid med andre avdelingar som utgreier og behandlar kreftpasientar, ikkje minst dei opererande avdelingane.

Fann du det du leita etter?