Kreft kontorseksjon

Kontorfagleg verksemd er ei faggruppe som representerar ein viktig ressurs i organisasjonen. Kontorseksjonen har enten medisinskfagleg eller helsesekretær (autorisasjon) bakgrunn. Medarbeidarane tar vare på dei medisinsk kontorfaglege arbeidsoppgåvene som er både pasientretta og administrativ.

Les meir om Kreft kontorseksjon

Kreft kontorseksjon

Den kontorfaglege seksjonen yt service ved:

Sengepost, poliklinikk, henvisningskontor, strålekontor, Atriet og telefon ekspedisjonen. Desse befinn seg i både Parkbygget og sentralblokken.

Kontorfagleg personale

Seksjonen har 25 medisinske sekretærar/helsesekretærar, samt seksjonsleder for kontor. Arbeidsoppgåvene er medisinsk kontorfaglege. Hovudoppgåvene er registrering av pasientdata på dei ulike IKT systemane ved sjukehuset. Andre oppgåver er blandt anna informasjon og veiledning til pasient/pårørande både ved poliklinikk og innleggelse i avdelinga samt telefonbetjening. Det krevast ulik kompetanse ved dei forskjellige arbeidsstasjonane. 
Vi får undervisning og rettleiing eksternt og internt for kontorfagleg tjeneste.

Mål

 • Vi vektlegg fagleg dyktigheit og fleksibilitet slik at brukarane får ei teneste som til einkvar tid oppfyller krav til sikkerheit, kvalitet og service. 
 • Det er viktig at første møte med sjukehuset blir ein positiv oppleving. Ein må væra høfleg og vise empati.
 • Sørge for at pasienten kjem gjennom systemet så smidig som mogleg.
 • Koordinere og samordna undersøkingane på best mogleg måte.
 • Besvare telefonhenvendelser og yte beste service. 
 • Behandle pasientar og pårørande med respekt.

Våre oppgåver

 • Planlegging av innleggelser og poliklinisk behandling samt bestilling av prøvar og undersøkingar.
 • Atriet i underetasjen i Parkbygget er staden kor man som strålepasient, poliklinisk pasient og pasient på post 1 meldar seg for registrering, og for vidare henvisning til blodprøvar. Informasjon og veiledning til pasientar og pårørande. 
 • Registrering av pasientar på ulike datasystem ved innleggelse, poliklinikk, stråle, henvisninger. 
 • Telefonbetjening
 • Bestilling av transport og hotell.
 • Registrering av pasientar på ulike datasystem ved innleggelse, poliklinikk, stråle, henvisninger. 
 • Koding av diagnoser (økonomi)
 • Varebestilling.
 • Undervisning på datasystemer (superbrukar)
 • Samarbeidspartnare er andre sjukehus, sjukeheimar, samt fastlegar og dei fleste avdelingar ved Haukeland universitetssjukehus

For medisinsk kontorfagleg verksemd
Arbeidsoppgåvene er svært varierande, sjølvstendige og krev kunnskap og engasjement. Enkelte funksjonar har nær kontakt med pasientar og pårørande. Vi er ei ansvarsbevisst gruppe som lokalitetsmessig er ganske så spreidd. Vi har eit travelt, men godt arbeidsmiljø, med mange utfordringar.

Kontaktinformasjon

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Praktisk informasjon

Besøk på sjukehuset i koronaperioden

Under smittesituasjonen med koronaviruset har vi avgrensa talet på besøkande til sjukehuset. 

 

Sjølvbetent innsjekk og betaling

Frå 27. mai 2020 har Kreftavdelingen ny løysing for korleis du som pasient registrerer deg og betalar. Du registrerer at du er komen til sjukehuset enten via tekstmeldinga du får frå oss eller på ein av sjølvbeteningsautomatene. Om du skal ta blodprøve må du registrere deg på ein av automatene i underetasjen eller i 1. etasje ved blodprøvelaboratoriet. Du kan framleis få hjelp i resepsjonen om du ønskjer det.


Skal du betale etter timen vil du få ei tekstmelding med betalingsinformasjon. Du kan velje å betale med Vipps eller få tilsendt faktura, gebyrfritt/utan ekstra kostnader for deg. Du kan òg betale med kort på sjølvbeteningsautomaten eller i resepsjonen.

Les meir om innsjekk og betaling.

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
 3. Les nøye gjennom vilkåra.
 4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.
Fann du det du leita etter?