HELSENORGE

Informasjon og råd til paseintar med TMD

Målgruppa for denne informasjonen er pasientar med plager i tyggemuskulatur og kjeveledd, såkalla TMD plager. 

Fann du det du leita etter?