HELSENORGE

Nasjonal behandlingsteneste for uavklarte smerter i ansikt og kjever

Den nasjonale behandlingstenesta tilbyr ei strukturert og spesialisert tverrfagleg utgreiing og behandling av pasientar med smerter i ansiktet og funksjonsforstyrringar (gape- og tyggevanskar) i kjevane.

Fann du det du leita etter?