HELSENORGE

Utpostseksjon KSK

Utpostseksjonen er ein del av Kirurgisk serviceklinikk og tar seg av dei aller fleste anestesiar utanfor Sentraloperasjon, DKS, Augeavdelinga og Kvinneklinikken.
Pasientane våre er hovudsakleg barn, psykisk utviklingshemma og vaksne som treng narkose til ulike undersøkingar og operasjonar.  

Det som er særskilt med oss er at vi reiser ut til dei ulike behandlingsavdelingane og gir narkoser der, i staden for at pasientane kjem til oss. Difor navnet Utpost.

Fann du det du leita etter?