HELSENORGE

Sterilsentralen

Sterilsentralen leverer sterilt fleirgongsutstyr til avdelingane som utfører pasientbehandling. Vi mottek mange ulike typar kirurgisk utstyr som skal kontrollerast, pakkast og steriliserast etter prosedyrar baserte på nasjonale og internasjonale standardar. Vi gjev også råd til helsepersonell på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Sterilsentralen er ein seksjon på over 50 tilsette. Vårt mål er å styrke pasientsikkerheita gjennom leveranse av sterile kirurgiske instrument.
Fann du det du leita etter?