Sterilsentralen

Sterilsentralen er ein av landets største og mest moderne sterilsentralar. 

Sterilitet inneber i praksis fråvær av alle former for levande mikroorganismar. Sterilt utstyr brukast ved kontakt med sterile område, som blodårer, urinvegar, nedre luftvegar og ved brot på hudbarrieren. 

Funksjonane hos oss er retta mot desinfeksjon, reingjering, kontroll, pakking, sterilisering og distribusjon av sterile produkt til avdelingane, til bruk i pasientbehandling.
Fann du det du leita etter?