HELSENORGE

Postoperativ seksjon i KSK

Vi behandlar om lag 12.000 pasientar i løpet av eit år. Dei aller fleste har vore gjennom eit kirurgisk inngrep, men vi behandlar også pasientar som har vore utsett for ei ulukke, trombolysebehandlingar, vore til poliklinisk behandling, eller treng ekstra overvaking eller intensivbehandling.

Fann du det du leita etter?