HELSENORGE

Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling

Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling SmerteReg er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister som samler opplysninger om pasienter som i forbindelse med sykdom, operasjon, eller skade har blitt henvist til akuttsmerteteam ved norske sykehus. Ved hjelp av opplysningene i registeret ønsker vi å forbedre kunnskap om og øke kvaliteten på behandling av pasienter med akutte smerter i norske sykehus. Formålet med registeret er å bidra til en bedre organisering av behandling og omsorg for disse pasienter. 

Fann du det du leita etter?