HELSENORGE

Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjons­beredskap - KoKom

Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjons beredskap (KoKom) skal bidra til  å utvikle og sikre høy kompetanse og likeverdig kvalitet i den medisinske nødmeldetjenesten i hele landet, uavhengig av geografi og rolle i helsetjenestene.

Fann du det du leita etter?