HELSENORGE

KK/Auge-seksjon i KSK

Kirurgisk serviceklinikk hjelper til med ulike former for smertelindring og narkose for alle avdelingane ved Kvinneklinikken, Augeavdelinga og Ortopedisk rehabiliteringsavdeling – i tillegg har vi døgnkontinuerlig akutt beredskap.

Fann du det du leita etter?