HELSENORGE

Kirurgisk seksjon i KSK

Hos oss blir det operert innafor desse områda: gastrokirurgi (mage-tarm), karkirurgi, endokrinkirurgi, barnekirurgi og urologi. Seksjonen disponerer seks operasjonsstover. Kirurgisk seksjon er ein del av Kirurgisk serviceklinikk. 

Vi gjennomfører planlagde operasjonar på kvardagar frå klokka 08.00 til 15.30. Øyeblikkeleg hjelp-operasjonar gjennomfører vi heile døgnet.

Fann du det du leita etter?