Forsking - Barn med ganespalte

For å kunne gi best mogeleg behandling til pasientane er det viktig med forsking.

Spalteteama i Bergen og Oslo ønsker å invitere barn med isolert ganespalte til å delta i ein pågåande studie med tittelen «Timing of Primary Surgery for Cleft Palate (TOPS)».

Kva er formålet med studien?

Barn fødd med ganespalte blir i dag operert ved ulike tidspunkt, vanlegvis fø​r 18 månaders alder. Formålet er å vurdere ved kva alder ein ganespalte bør opererast for at barnet skal utvikle så god tale som mogeleg.

Bakgrunn og historie

Studien starta i Storbritannia juli 2013. Den vil fortsette til alle barn i studien er 5 år gammal, og alle registreringar er gjort. Totalt vil 650 barn frå seks land delta i studien.

Vil du vite meir?

Kontakt b​ergensteamets prosjektkoordinator Åsa Rommetveit Remme
Telefon 55 97 09 42

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.