HELSENORGE

Seksjon for øvre gastroenterologisk kirurgi

Seksjonen har ansvar for utgreiing, behandling/ pleie og oppfølging av pasientar med kirurgiske sjukdommar i øsofagus, ventrikkel, duodenum- lever, galle, pancreas og milt. I tillegg tar seksjonen seg av brokk-kirurgi. I samarbeid med endokrinkirurgane utføres kirurgisk behandling av binyretumores og endokrine tumores i pancreas. Inntil no har seksjonen også stått for den kirurgiske behandlinga av retroperitoneale og abdominale sarcom. Seksjonen har regionsansvar for øsofagus-lever-pancreas og sarkomkirurgien.

Fann du det du leita etter?