HELSENORGE

Internasjonalt samarbeid

Avdeling for internasjonalt samarbeid (AIS) vart etablert i 2003. Haukeland universitetssjukehus (HUS) er det leiande sjukehuset i Noreg som deltek i internasjonalt arbeid. Vi administrerer ei aukande mengd internasjonale prosjekt.

Sjå meir om vårt internasjonale samarbeid

Fann du det du leita etter?