HELSENORGE

Tone M. Norekvål associate editor

Tone M. Norekvål er utnemnd som associate editor i tidsskriftet the European Journal on Cardiovascular Nursing.

Norekvål foran bladstativ. Foto

​Norekvål har vore medlem av editorial board i fleire år før ho no har fått dette nye oppdraget. Tidsskriftet er rangert som det tredje beste sjukepleietidsskriftet i verden.