HELSENORGE

Studie publisert i European Journal of Cardiovascular Nursing

En ny kvalitativ studie med utspring fra PROCARD Forskingsgruppe og CARDELIR studien er publisert i det internasjonale tidsskriftet: European Journal of Cardiovascular Nursing. Funn fra studien ble presentert under EuroHeartCare 2017 i Jönöping og oppnådde der «Top Score Poster».